Phát triển phần mềm

Hơn cả dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin cho ngành du lịch và lữ hành, e-Novate hiểu rõ đôi khi có nhiều thứ cần phải được hoàn tất để mọi việc hoạt động hiệu quả với nhau.

Với nhiều kiến thức trong việc phân tích yêu cầu, e-Novate có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển phần mềm dựa trên yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp mang lại hiệu quả trong vận hành.

Từ phát triển những công cụ hoặc tiện ích đơn giản cho tới những dự án tích hợp quy mô lớn, e-Novate có thể hợp tác với doanh nghiệp của bạn để xây dựng những giải pháp phù hợp với nhu cầu công ty.

 

Mọi thắc mắc về phát triển phầm mềm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: sales@e-novate.com.sg