Dịch vụ

Các dịch vụ hiện tại

Nghiên cứu quy trình kinh doanh và phân tích giới hạn công nghệ

Chúng tôi giúp khách hàng nâng cao năng suất và lợi nhuận bằng cách tự động hóa các quy trình giao dịch. Việc này bắt đầu bằng cách phân tích những quy trình kinh doanh, cũng như các hệ thống và công nghệ hiện có của doanh nghiệp với mục tiêu nhằm xác định các cơ hội có thể tự động hóa để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển ứng dụng theo yêu cầu

Chúng tôi có thể tùy biến và xây dựng các giải pháp công nghệ để khỏa lấp khoảng cách giữa các yêu cầu hiện tại cũng như trong tương lai của doanh nghiệp. Từ những ứng dụng đơn giản cho tới những dự án tích hợp ứng dụng với quy mô lớn, e-Novate sở hữu trình độ chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống và mang lại hiệu quả mong muốn.

e-Novate có bề dày lịch sử mang lại các dịch vụ chất lượng cho khách hàng.