Sản phẩm cho đại lý du lịch

Các giải pháp phần mềm cho đại lý du lịch

Các đại lý du lịch có những yêu cầu về phần mềm chuyên biệt. Đối với các giải pháp kết nối tới hệ thống phân phối toàn cầu (Amadeus, Worldspan, Galileo, Apollo, Sabre, Abacus, Topaz) hoặc kết nối online và offline, hay kết nối tới các nhà cung cấp bên thứ ba và các đại lý thì thách thức trong việc vận hành một đại lý du lịch tân tiến ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Các giải pháp phục vụ cho lễ tân:

e-Agent: Hệ thống e-Agent của chúng tôi là một hệ thống trao đổi quản lý đơn đặt chỗ giữa các đại lý với kết nối trực tiếp tới hệ thống e-Bridge của chúng tôi để truy cập dữ liệu đặt chỗ trực tuyến, và kết nối tới hệ thống TravCom được thiết kế để giúp các đại lý quản lý các nhà phân phối online và offline.

Nếu bạn muốn sử dụng thử bất cứ giải pháp nào, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: sales@e-novate.com.sg.