e-Bridge Cloud

e-Bridge Cloud

e-Bridge Cloud

e-Bridge Cloud

e-Bridge Cloud là một ứng dụng tự tạo online được cài đặt vào trang web của bạn, đem lại một hệ thống quản lý đặt chỗ, một công cụ đặt chỗ online và một ứng dụng đặt chỗ thông qua Facebook. e-Bridge Cloud hỗ trợ kết nối tới nhiều kênh trực tuyến và cổng thanh toán. Với kết nối trực tuyến trực tiếp, việc truyền tải chi tiết giá cả và đơn đặt chỗ hiện có để hoàn tất viêc đặt chỗ là không còn cần thiết nữa. Giải pháp kết nối trực tiếp tới hệ thống đặt chỗ của chúng tôi sẽ loại bỏ khả năng trùng lặp trong đơn đặt chỗ từ các kênh trực tuyến khác mà bạn đang có, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn với khách hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm chi tiết trên trang web của e-Bridge Cloud